Ziraat Bankası Hayvancılık Kredileri

İşletmeleriniz Ziraat ile büyüyor!
Genel Bilgiler
10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyoruz.
Özellikleri
Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri kapsamında;

 • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş) kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık ve en az bir doğum yapmış, büyükbaş hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinası ve silaj makinesi alımı, diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,

ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;
Gerçek Kişiler

  • Tarımsal Kredi Başvuru Formu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,
  • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu,
  • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
  • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
  • Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
  • Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
  • Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa),
  • Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler

Tüzel Kişiler

 • Tarımsal Kredi Başvuru Formu,
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri,
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,
 • TCMB sorgusuna ilişkin beyanname-taahhütname,
 • Hesap Durumu Belgesi,
 • Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
 • Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,
 • Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)
Önceki Yazımız << Sonraki Yazımız >>

Bu yazı için 16 yorum yapıldı:

 1. nejat dedi ki:

  ziraat bankasından hayvancılık kredisi alarak mevcut işimizi 3 kat büyütme şansı yakaladık. İşe profesyonelce yaklaşanlar bu işten kazanır. imkanlarınız ölçüsünde faydalanmanızı tavsiye edebilirim. Ödeyemeyeceğiniz kadar borçlanmayın. Bakamayacağınız hayvanı almanın anlamı yok. İyi bakım şartları sağlayacağınız kadar hayvanı almanızı ve onlara gözünüz gibi bakmanızı tavsiye ederim.

Bir Yorum Yazın! Yorum Yapmak Çok KOLAY !! İsminiz ve Yorumunuz.

Sayfa başına git