Kategori: Ziraat Fakülteleri

2013-2014 Selçuk Üniversitesi Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ve Doktora İlanı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER: 1- Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.(lisans ve yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi) 2- Aslı ibraz edilmek...
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı 2013 A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI 1. Yüksek Lisans için bir lisans diplomasına sahip olmak, Doktora için bir lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,Doktora eğitimine başvuruda Yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması; Lisans diplomasıyla başvuran adayların, lisans mezuniyet notunun 4 tam...
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı 2013-2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ÖN KAYIT KOŞULLARI: 12-25 Ağustos 2013 tarihleri arasında müracaatların Enstitümüz internet sayfasında yapılması gerekmektedir. Mülakatlar ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı 06 Eylül 2013 Cuma günü saat 10.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların...
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yatay Geçiş ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür. Başvuru Koşulları 1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve...
2 Yeni Ziraat Fakültesi Daha Kuruldu Kilis 7 aralık üniversitesine ve Şırnak Üniversitesine Ziraat Fakültesi kurulmasına dair Bakanlar kurulu kararı Resmi gazetenin 29/4/2013 tarihli sayısında yayınlandı. Ülkemizde eğitim ve öğretime devam eden 23 adet Ziraat Fakültesine 2 fakülte daha Bakanlar kurulunun 29/4/2013 tarih ve 2013-4716 sayılı kararı ile eklenerek Ziraat Fakültesi sayısı 25 e ulaşmış oldu. Mevcut Ziraat Fakültesi bulunan üniversitelerimiz; 1- Adnan...
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Türkiye'de ilk olarak Tarım Makinaları alanında üniversite düzeyinde eğitim veren kuruluştur. İlk öğrencilerini 1954 yılında alan bölüm ilk mezunlarını 1958 yılında vermiştir. Bugüne kadar 1200'den fazla sayıdaki mezunları, Türkiye'nin çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bölümde yetişen öğretim elemanları ise diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluş aşamalarında önemli görev...
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bölümün Hedefleri, Özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek, -Bitkisel üretimde karşılaşılan  yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmek -Bitki ıslahı alanında klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni çeşitler geliştirmek -Bitki biyoteknolojisi konusunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini temin etmek için ararştırmalar yapmak ve...
Türkiye'de Ziraat Fakültesi Bulunan Üniversiteler               Ülkemizdeki üniversitelerde bulunan Ziraat Fakültelerinin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 23 tane üniversitede Ziraat Fakültesi olması şu an için iş sıkıntısı fazla olamayan Ziraat Mühendislerinin ilerleyen yıllarda tekrar iş sıkıntısı ile karşılaşabileceklerinin habercisi gibi. dikkat edilmesi gereken nokta fakülte sayısının fazlalığından ziyade verilen eğitim kalitesi yönünde olmalıdır. 1- Adnan Menderes Üniversitesi (AYDIN) 2-...
Sayfa başına git