Kategori: Bitki Hastalıkları

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı ( Armillaria mellea ) Hastalık Belirtisi: Hastalık, orman ve meyve ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların ölümüne neden olur. Hastalığa yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır ve dökülür. Sürgün ve dallar kurumaya ve ölmeye başlar, sonunda ağaçlar tamamen kurur. Bu belirtilerin oluşumu ve ağaçların ölümü 4 yıllık süreyi gerektirir ancak şiddetli hastalıklarda bu süre 1–2 yıldır. Hastalığa yakalanmış ağaçların...
Bu Yıl Buğdayda Görülebilecek Olan Mantar Hastalıklarına Dikkat Etmeliyiz Buğday çeşitleri hakkında yazmış olduğumuz makalemiz ile buğday çeşitleri ve çeşit özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 2015 yılı hububat alanlarında oluşması muhtemel olan mantar hastalıkları için oldukça uygun bir yıl görünümündedir. Buğday yetiştiriciliğinde üretim sezonu boyunca istenen verimin alınabilmesi için 450 - 500 mm. yağış genel olarak yeterli görülmektedir. 2015 yılı ve geçtiğimiz...
Bağlarda Kök Uru Hastalığı (Agrobacterium vitis) Hastalık belirtisi: Etmen asma bitkisinde, toprağa karışmış urlarda ve kök parçalarında uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. Bulaşık topraklara konukçu bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler, aşılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze yaralardan bitkiye giriş yapar. Hastalık, omcanın toprağa yakın kısımlarında ve kollarda görülür. Köklerde genellikle ur oluşturmaz, fakat lokal nekrozlara...
Satsuma Cüceleşme Virüs Hastalığı Satsuma dwarf nepovırus Hastalık Belirtisi Hastalık etmeni her türlü aşı materyali ile mekanik olarak ve toprakla taşınan bir virüstür. Üç yapraklı anaç üzerine aşılı satsumalarda çok bariz bir bodurluk ve yapraklarında şiddetli şekil bozukluğu görülür. Daralmış ufalmış ve kayık şeklini almış yapraklar serin ve ılıman iklim koşullarında ve ağacın alt bölgelerinde görülür.  Kaşık şeklindeki küçük yapraklar ise daha yüksek sıcaklıklarda görülür. Meyveler ufak,...
Limon Tıkanıklık Hastalığı Hastalık Belirtisi Ağaçlarda aşı yerinde şişmeler görülür. Hastalık ilerledikçe bu şişlikler ur halini alır, ağacı bir kuşak gibi sarar ve anacın üzerine sarkar. Yapraklar sararır, dökülür ve ince dallarda kurumalar olur. Ağaçta gelişme durur ve şişen kısımlarda zamklanma olur. Şişen kısımlardan kabuk kaldırıldığında gövdede iğne ucu gibi şişlikler görülür. Bulaşık ağaçlarda %50–90 oranında verim kayıpları olmaktadır. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler Limon Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Virüsten arî sertifikalı üretim...
Turunçgillerde Kahverengi Leke Hastalığı Hastalık Belirtisi Hastalık yaprak, sürgün ve ağaç üzerinde kalan mevsimsiz meyveler üzerinde kışı geçirir. Sürgün gelişim dönemlerindeki genç yapraklar sürgünler ve çiçekler hastalığa çok duyarlıdır. Hastalık genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar. Başlangıçta küçük olan lekeler zamanla büyür. Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine, genç sürgünler üzerinde yanıklık şeklinde kuru kısımların oluşmasına...
Turunçgil Depo Çürüklüğü Yeşil küf çürüklüğü (Penicillium digitatum) Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum) Hastalık Belirtisi Depo çürüklükleri, turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerimizde bahçede, depolarda, işleme evlerinde sorundur. Etmenlerin sporları havada bol miktarda bulunmaktadır. Enfekteli meyveler üzerinde mavimsi-yeşil renkli koloniler oluşur. Enfeksiyon ortamın orantılı nemi ve sıcaklığına bağlıdır. Depolama sırasında hasta meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu çürüklük hızla yayılmaktadır.  Meyvelerin önce bir tarafında yumuşama görülür. Yumuşak olan kısmın yüzeyinde beyaz...
Turunçgil Dal Yanıklığı Hastalık Belirtisi Bakteri nemli ve serin havalarda iyi gelişir. Bu nedenle enfeksiyonlarını, mart-nisan aylarında, yaprak saplarında ve genç sürgünlerde yapar. Sıcak ve kurak aylarda pasif duruma geçer. Genç sürgünlerin yaprak sapı siyahlaşır, yaprak yüzeyinde ıslağımsı esmer lekeler oluşur, yaprak turgorunu kaybeder ve orta damar boyunca kıvrılarak aşağı doğru sarkar. Hastalık, genç sürgünlerde soğuktan yanmış gibi zarar yapar. Sürgünler kısa zamanda çıplaklaşır...
Turunçgillerde Uç Kurutan Hastalık Belirtisi Uçkurutan bitkiyi ekim-mart aylarında hastalandırır. Belirtiler hastalıktan 1–1,5 ay sonra görülür. Şiddetli durumlarda ağaçlar tamamen kurur. Hastalığın tipik belirtileri dallarda görülür. Hastalanan dallardaki yaprak ayaları dökülür, yaprak saplarının dal üzerinde kalması tipiktir. Tepeden kuruyan dallar kesildiğinde odun dokusunda turuncu veya kahverengimsi kısımlar görülür. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:  Konukçusu, turunçgillerdir. Sırasıyla limon, turunç ve ağaç kavunu hastalığa duyarlıdır. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Bahçeye dikilecek olan turunç...
Sayfa başına git