Ayçiçeği Fiyatları 2013

Ayçiçeği Fiyatları 2013

Etiketler:

Ayçiçeği Fiyatları 2013

Ayçiçeği tarımı ülkemiz için oldukça önemlidir. Ayçiçeği önemli yağ bitkilerindendir. Ülkemizde 2011 yılı verilerine göre 6.557.000 da alanda ayçiçeği ekilmiş ve 1.335.000 ton üretim gerçekleşmiştir. Ekilen alanın 5.560.000 dekarı yağlık, 997.000 dekarı ise çerezlik olarak değerlendirilmiştir. Yemeklik yağ kalitesi oldukça yüksektir. % 25 – 50 oranlarında yağ ihtiva etmektedir.

 Kazık kök yapısına sahip olan Ayçiçeği yıllık ortalama 500-550 mm. yağışın düştüğü yerlerde sulama yapılmadan yetiştirilebilir. Yağışla düşen su yeterli olmaz ise verim kayıpları artar ve verim oldukça düşer. Bunun için yetişme döneminde yeteri kadar yağışın düşmediği bölgelerde sulanarak verim alınabilir. Ekim nöbetinde rahatlıkla kullanılabilecek bir bitkidir(Örnek münavebe: Buğday + Ayçiçeği + Macar Fiği + Mısır ).  Aşağıdaki tabloda ülkemizde yıllara göre ekim alanları, üretim miktarı ve birim alan verimi verilmiştir.

Minimum
Fiyat
Maksimum
Fiyat
Ortalama
Fiyat
2013 Ocak 0,700 1,380 1,229
2013 Şubat 1,000 1,500 1,382
2013 Mart 0,700 1,500 1,384
2013 Nisan 1,117 1,550 1,242
0,879 1,483 1,309