2017 Yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı

2017 Yılı

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenen aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur. 

 SINAV DUYURUSU

 1. Sınavla ilgili     “Sınav     Takvimi     ve     Uygulama     Talimatı”     04/01/2017     tarihinde tarim.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 2. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 04/01/2017 tarihinde asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 SINAV BAŞVURUSU

 1. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi,eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin, 13.02.2017-24.02.2017 (en geç saat:17.00’ye kadar) tarihleri arasında ASYM’ye https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir.
 1. Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 60 ₺’yi (Altmış Türk Lirası KDV dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir.
 1. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ASYM’ye dilekçe ile başvuruda bulunması halinde ASYM tarafından kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. 

 SINAV GİRİŞ BELGESİ

 1. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 31/03/2017 – 08/04/2017 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 1. Buna göre adaylar, sınav giriş belgelerini 31.03.2017 tarihinden itibaren sınav gününe kadar (sınav günü dahil) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir.
 1. Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır. 
 1. Adaylar internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi  (T.C. kimlik no yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport dışındaki kimlikler geçerli değildir.) ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ

 1. Sınavda 80 adet  soru sorulacak  olup,  sınav  süresi  100 dakika  olacaktır.  Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.
 1. Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda
  1. Mevzuat (16 soru)
   • Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Hakkında Yönetmelik
   • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik
   • Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
   • Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
   • Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik
   • Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
  2. Bitki Hastalıkları (16 soru)
   • Bakteriyoloji
   • Mikoloji
   • Viroloji
   • Herboloji
  3. Bitki Zararlıları (16 soru)
   • Entomolji
   • Nematoloji
  4. Mücadele Metotları (16 soru)
  5. Diğer Konular (16 soru)
   • Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları
   • Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri
   • Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi
   • Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi
   • Toksikoloji ve ekotoksikoloji
   • Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım
   • Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları 
 1. Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda
  1. Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları
  2. Teknik Talimatlar
  3. Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele
  4. Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele
 1. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele
 2. Entegre Mücadele Teknik Talimatları
 3. https://bku.tarim.gov.tr
 1. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin ASYM’ye aday tarafından iletilmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır. 
 1. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
 1. Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, 08 Nisan 2017 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
 1. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik no yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav   giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 1. Cevaplı soru kitapçıkları 10/04/2017 tarihinde ankara.edu.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

 DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

 1. Adaylar, sınav sonuçlarını 28.04.2017 tarihinde https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. 
 1. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa 
 1. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş    günü  içerisinde     son    gün    saat    17:00’ye     kadar    yazılı     olarak    doğrudan    ASYM’ye  yapabileceklerdir. İtirazlar ASYM’ye iletildikten sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirme    sonuçları     GKGM’ye    teslim     edilecektir.    Sınav     sorularına     itiraz  dilekçelerinde   ASYM’ye   gelen   evrak   kayıt   tarihi   geçerli   olacaktır.   İtiraz    ücreti yatırılmamış     veya    usulüne    uygun    yapılmayan     başvurular    itiraz    komisyonunca değerlendirilmeyecektir.GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü  içerisinde  son  gün  saat  17:00’ye  kadar  ASYM’ye  yapılacaktır.  ASYM itirazları kendisine ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak   GKGM’ye bildirecektir. Sınav sonuçlarına itiraz  dilekçelerinde ASYM’ye  gelen  evrak kayıt    tarihi geçerli olacaktır. GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
 1. Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar ASYM’ye yapılacaktır.İtirazlar değerlendirildikten sonra tüm sonuçlar ASYM tarafından GKGM’ne teslim edilecek ve tüm itiraz sonuçları adaylara GKGM tarafından 
 1. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası hesabına 20₺ (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaklardır. 
 1. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve itiraz komisyonunca değerlendirilmeyecektir. 
 1. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

 SINAV SONUÇ BELGELERİNİN VERİLMESİ

 1. Sınavda başarılı olan adaylar için GKGM tarafından hazırlanacak “Sınav Başarı Belgesi” adaylara İl Müdürlüğü tarafından 
 1. Sınavda başarılı olan adaylar, sınav başarı belgelerini ASYM’ye (https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden) yaptıkları sınav müracaatında “Başvuru yaptığınız il” seçeneğinde seçtikleri il müdürlüğünden 
 1. Sınavda başarılı olan adaylar “Sınav Başarı Belgesi”ni almak için en geç 2 ay içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapmaları 
 1. “Sınav Başarı Belgesi”ni almak için il müdürlüğüne yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
 • C. Kimlik Belgesi fotokopisi 
 1. Sınavda başarılı olan adaylar tarafından “Sınav Başarı Belgesi”ni almak için il müdürlüğüne yapılan başvurularda 29.Maddede belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesinin yapılmasından sonra sınav başvuru tarihi itibariyle 03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile   Depolanması Hakkında Yönetmelik”te  belirtilen şartları  taşıdığı tespit edilen aday/ adayların listesi   il müdürlüğü tarafından GKGM’ye bildirilecektir.
 1. İl Müdürlüğü tarafından bildirilen liste dikkate alınarak GKGM’ce hazırlanacak “Sınav Başarı Belgesi” ilgili il müdürlüğüne gönderilerek sınavda başarılı olan adaylara teslim edilecektir.
 1. 03.2011 tarih  ve  27870  sayılı  “Bitki  Koruma  Ürünlerinin  Toptan  ve     Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sınav başvuru  tarihi itibariyle  taşımadığı  halde  sınava  giren  ve  başarılı  olan  adaylara  sınav  başarı belgesi verilmeyecek ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

tarim.gov

Önceki Yazımız << Sonraki Yazımız >>

Bir Yorum Yazın! Yorum Yapmak Çok KOLAY !! İsminiz ve Yorumunuz.

Sayfa başına git