2013 Yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı

2013 Yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

       1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik  hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknikerlerin, Bakanlığımız İlgili İl Müdürlüklerine 25/09/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

–          Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,

–          Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

–          T.C. Kimlik Numarası

–          2 adet vesikalık fotoğraf

       2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 20/09/2013 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

       3- Sınava girecek adaylar, 45 TL ( Kırkbeş TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında yatıracaklardır.

            SINAV BAŞVURUSU

       4- Sınav ücretini yatıran her aday başvurusunu, 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır.

www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır.

 

T.C Kimlik No Adı

Soyadı

Doğum Tarihi Doğum Yeri Unvanı Mezun Olduğu Okul Bölümü Diploma Tarihi Diploma No Başvuru Yaptığı İl Gsm  No

 

                     

a) Adayların, 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır.

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

c) Başvurularını tam ve eksiksiz yapan adaylar için, başvurusunun kabul edildiğine dair YEĞİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

ç) 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında başvurusunu yaptığı halde beyan ettiği gsm numarasına sms gelmeyen aday, yeniden başvuru bilgilerini kontrol ederek başvurusunu yenilemesi gerektiğine dair, YEĞİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirilecektir.

d) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde yapmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacak ve bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaktır.

e)  Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25/10/2013 – 08/11/2013 tarihleri arasında Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE ONAYLANMASI

       5- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 25/10/2013 – 08/11/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

          Adaylar; 25/10/2013 – 08/11/2013 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesini www.meb.gov.tr internet adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak yine aynı tarihler arasında başvuruda bulundukları ilin Bakanlık İl Müdürlüğüne veya GKGM’ye başvurarak onaylatacaklardır.

          Sınav Giriş Belgelerini, GKGM’ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda istenilen bilgilerin kontrol edilmesi için gerekli belgeleri (nufüs cüzdanı, fotoğraf, diploma v.b)  yanında bulunduracaklardır.

SINAV UYGULAMASI

       6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

       7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

       8- Sınav, 10/11/2013 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

       9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

      10- Sınav soru ve cevap anahtarı 13/11/2013 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

      11- Adaylar, sınav sonuçlarını 09/12/2013 tarihinden sonra www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

      12-  Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde  GKGM’ne yapabileceklerdir. GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) günü içerisinde GKGM’ne yapılacaktır. GKGM’ne bu itirazları YEĞİTEK’e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

            Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

           Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

      13-  Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ VE SINAV UYGULAMASI SÜRECİNDE

İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için sınava girecek adaylar, 25/09/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Müdürlüğünüze müracaat edeceklerdir.

–          Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti,

–          Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

–          T.C. Kimlik Numarası

–          2 adet vesikalık fotoğraf

       2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusunun 20/09/2013 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı adaylara duyurulacaktır.

       3- Müdürlüğünüzce başvuruları kabul edilen adayların Adı Soyadı ve Unvanı bilgilerini içeren listeyi, excell formatında büyük harflerle olmak üzere, her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde hasanyilmaz.dursun@tarim.gov.tr ve osman.ari@tarim.gov.tr  adreslerine elektronik ortamda ve yazı ile 10/10/2013 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

       4- Müdürlüğünüzce başvurusu kabul edilen adayların; 45 TL ( Kırkbeş TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında yatırmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.

       5- Sınav ücretini yatıran her adayın, 01/10/2013-21/10/2013  tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresine girmek suretiyle sınav başvurusunu yapacağı hususu adaylara duyurulacaktır.

           Ayrıca;

a) Adayların, 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvurunun, sınava girişe esas başvurunun olacağı,

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmelerinin gerektiği,

c)  Başvurularını tam ve eksiksiz yapan adaylar için başvurunun kabul edildiğine dair adaya YEĞİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirme yapılacağı,

ç) 01/10/2013 – 21/10/2013 tarihleri arasında başvurusunu yaptığı halde beyan ettiği gsm numarasına sms gelmeyen adayın, yeniden başvuru bilgilerini kontrol ederek başvurusunu yenilemesi gerektiğine dair, YEĞİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirileceği,

d) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde yapmaması durumunda, tüm sorumluluğun adayda olacağı ve bu durumdaki aday/adayların sınava alınmayacağı,

e) Adaylar tarafından başvuru sırasında girilen bilgilerin, 25/10/2013 – 08/11/2013 tarihleri arasında Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edileceği, başvuru bilgilerinde eksik ve hata olan adayların Sınav Giriş Belgelerinin Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından onaylanmayacağı, bu durumda olan adayların sınava girmelerinin mümkün olmayacağı, adaylara duyurulacaktır.

6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde  Müdürlüğünüze teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından ‘özür durumu’ ve ‘almak istediği hizmet’ ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerektiği adaylara duyurulacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuru yapan adayın, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurumun sorumlu olacağı adaylara duyurulacaktır.

        7- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten sınav giriş belgesinin, 25/10/2013 – 08/11/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı ve ayrıca 25/10/2013 – 08/11/2013 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesinin adaylar tarafından www.meb.gov.tr internet adresinden alınacağı hususu adaylara duyurulacaktır.

       8- Sınav giriş belgesini www.meb.gov.tr  adresinden alan adayların, 25/10/2013 – 08/11/2013  tarihleri arasında Müdürlüğünüze başvurmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.

       Söz konusu Sınav Giriş Belgelerine adayın fotoğrafı yapıştırılacak ve Müdürlüğünüzce onaylanarak adaya teslim edilecektir.

       Müdürlüğünüzce Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında, adayların  başvuru evrakları ile adayların başvuru aşamasında girdikleri bilgiler kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri onaylanmayacak ve bu durumdaki adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

        9- Adayların sınava girerken; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerektiği hususu adaylara duyurulacaktır.

       10- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde  GKGM’ne yapabileceklerdir. GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) günü içerisinde GKGM’ne yapılacaktır. GKGM’ne bu itirazları YEĞİTEK’e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

           Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

          Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

           Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazların dikkate alınmayacağı ile itirazlara ilişkin yukarıda belirtilen hususlar adaylara duyurulacaktır.

Önceki Yazımız << Sonraki Yazımız >>

Bu yazı için 3 yorum yapıldı:

 1. melike güdüklü dedi ki:

  önceden basvuru yapıpta para da yatıranlar parayı bankadan nasıl alacak bilgi alabilir miyim?

  1. adminn dedi ki:

   Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.eziraatci.com/ertelenen-bitki-koruma-urunleri-bayi-veya-toptancilik-sinavi-8-mart-2014-de-yapilacak/html

   Burada da belirtildiği gibi — Bu sebeple 10 Kasım 2013 tarihinde yapılacak iken iptal edilen sınav için sınav ücreti yatıran adaylar da, sınava ilk defa başvuracak adaylar ile birlikte 03/02/2014 – 14/02/2014 tarihleri arasında bu sınav için sınav ücretini yeniden yatıracaklardır.10 Kasım 2013 tarihinde yapılacak iken ertelen sınav için ücret yatıran adayların sınav ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iade edilecektir. —- ibaresi geçmektedir.

   1. adminn dedi ki:

    İptal Edilen Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı İle İlgili Duyuru

    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVINA KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE

    Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

    http://www.eziraatci.com/iptal-edilen-bitki-koruma-urunleri-bayilik-sinavi-ile-ilgili-duyuru/html

Bir Yorum Yazın! Yorum Yapmak Çok KOLAY !! İsminiz ve Yorumunuz.

Sayfa başına git