TKDK 13. Çağrı Döneminde Traktöre Destek - Hibe Yok Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 13. başvuru çağrı  ilanına çıktı. Çiftçilerin merakla bekledikleri traktöre yüzde 50 hibenin bu çağrı ilanında olup olmadığıydı. Maalesef beklentiler boşa çıktı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 13. başvuru çağrı  ilanında da traktöre hibe desteği vermedi. Halen ülke genelinde 42 ilde faaliyet gösteren kurum son olarak traktöre hibe...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK ) İle Protokol İmzalayan Bankalar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile aşağıda isimleri belirtilen bankalar arasında IPARD Programının desteklenmesi amacıyla protokoller imzalanmıştır.Protokol imzalanan bankalar; Asya Katılım Bankası A.Ş. Denizbank Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar...
9.Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Uygulama Rehberi Yayınlandı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte...
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014-46) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım Uygulamaları yapan...
Kanola Fiyatları 2015 Kanola fiyatları 2015 başlığımız ile ilk önce geçen yıl oluşan fiyatları aktaracağız. Son yıllarda ekim alanı artan kanolanın ülkemiz yağ açığıda dikkate alındığında Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da desteklenmeye devam edeceğini düşünmekteyiz. Çok fazla su ihtiyacının olmaması, verim potansiyelinin tatmin edici seviyelerde olması, destekleme miktarlarının iyi olması vb. gibi bir çok nedenden dolayı çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen kanola,...
Aspir Fiyatları 2015 Aspir fiyatları verilen destek miktarının yüksek olmasına rağmen üreticisini tatmin etmemektedir. Birim alandan alınan verimin oldukça düşük kalması aspir ekilişini baskı altında tutacağa benzemektedir. Hani derler ya bi eken pişman bide ekmeyen. Bu sanki tam olarak aspir için söylenmiş diyebiliriz. Ekiliş alanı artırılmaya çalışılan aspir verim düşüklüğünün etkisi ile çok fazlaca bir ekilişe sahip olayacak gibi görünmektedir. Fazla uzatmayalım....
Ankara Kuru Soğan Fiyatları 2015 Ankara kuru soğan fiyatları 2015 yılı seyrine Ankara Ticaret Borsası'nda oluşan fiyatlar aracılığı ile siz değerli üreticilerimize ( Çiftçi Mehmet ağalara ) ulaştırmaya çalışacağız. Ocak ayının ilk on beş günlük sürecinde Ankara Ticaret Borsasında oluşan kuru soğan fiyatları ,se şu şekildedir. Kırmızı soğan en düşük 1,2 TL/Kg. dan, en yüksek 1,5 TL/Kg. dan, Ankara Ticaret Borsasında oluşan...
Çemen Fiyatları 2015 Çemen fiyatları burada, bu sayfa aracılığı ile sizlerin yorum katkıları bizlerinde piyasa araştırmaları ile çemen fiyatları na birlikte bakmayı düşünüyoruz. 2015 yılı çemen fiyatları daha ilerleyen aylarda oluşacağından bizler borsaları takip etmeye yine devam edeceğiz ama şimdi sizlere iki bin on dört yılı içerisinde oluşmuş olan çemen fiyatlarını sizlere bilgi vermesi amacı amacı ile paylaşacağız. Konya Ticaret Borsasında...